Giriş Yapılmadı (Giriş)

Vanilla 1.1.4 bir Lussumo ürünüdür. Detaylı bilgi: Döküman, Lussumo Topluluğu.


Türkçe Çeviri : Engin YAZILAN

yagmur Member
  • CommentAuthoryagmur
  • CommentTime1 03 2010
   
  Arkada?lar Hitnet'i kapatman?n vakti gelmi?.

  Bunca y?l bo?una yaz??t?n?z zaten, buraya harcad???n?z zaman? derslerinize, kariyerinize, kar?ya k?za harcasan?z ?imdikinden çok daha iyi bir yerlerde olurdunuz.

  Anlad???m kadar?yla Adanet ba?ka bir yere ta??n?yor, bu s?rada Hitnet'e bakan VM'i durdurarak bu sefalete bir son vermek de aram?zdaki en eski Hitnet'çi olan Il?man'a dü?er.

  Son ç?kan ???klar? söndürsün. Güzel zamanlard?..

  Görü?emeyiz art?k,
  Dr. H. Yagmur Akgün (ulan buraya ilk yazd???mda lise ö?rencisiydim)
  8:103/158